Eğitim Programı İçeriği

ISO 10015 Eğitim Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitim İçerik ve Uygulama Bilgileri
Eğitim Tipi STANDART EĞİTİMLERİ
Eğitim Kodu PTR024
Eğitim Amacı Bir kuruluş tarafından sağlanan ürün kalitesini etkileyen eğitim için sistemlerin ve stratejilerin geliştirilmesi,uygulanması,sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesini sağlamak.    
Eğitim Uygulama İçeriği Temel kavramlar Tipik bir eğitim süreci Kurum strateji ve hedefleri Çalışanların yeterlilik ihtiyaçları Görev ve iş tanımları Eğitim ihtiyaç analizi Eğitim planlarının hazırlanması ve özellikleri Eğitim metodları ve seçim kriterleri Eğitim kısıtlarının tanımlanması Eğitmen/Eğitim kuruluşu seçimi Eğitim hizmeti satın alınması Eğitimin gerçekleştirilmesi ve organizasyonu Eğitim sonuçlarının /etkinliğinin değerlendirilmesi Eğitim süreçlerinin izlenmesi ve iyileştirilmesi
Katılımcı Profili Tüm çalışanlar.